Komunikat dotyczący RODO

/Komunikat dotyczący RODO

Uprzejmie informujemy, że 2Partners Sp. z o.o. (Spółka) z dniem 15 października 2019 roku wdrożyła system RODO dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO).

W ramach współpracy ze swoimi klientami Spółka jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe:

  • Klientów – osób fizycznych;
  • Pracowników i współpracowników Klientów zgłoszonymi jako osoby do kontaktów.

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, której adresatem są podmioty, będący osobami fizycznymi.

Ponadto z uwagi na fakt, że dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu ze Spółką nie są pozyskiwane przez Spółkę od tych osób, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, której treść odpowiada wymogom informacyjnym nakładanym na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO. Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej Informacji wszystkim osobom, które zgłosiliście Państwo jako osoby do kontaktu w relacjach ze Spółką a także przekazywanie tej Informacji w przyszłości osobom, które będziecie zgłaszali do Spółki w celach kontaktu z Państwem.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego pisma i jego załączników, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Spółkę prosimy o kontakt email: info@2partners.pl. Przesyłając zapytanie prosimy o podanie w tytule emaila Państwa numer NIP, który pozwoli nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie numeru NIP jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.