Kontakt2

/Kontakt2
2Partners Sp. z o.o.

ul. Ks. bpa Bednorza 2a-6/C1
40-384 Katowice
e-mail: 2partners@2partners.pl
NIP: 6292495080

Zapytania ofertowe

e-mail: oferty@2partners.pl

Dział handlowy

Rafał Pastusiak

tel: +48 669 920 412

e-mail: rafal@2partners.pl

Daniel Wojtaszek

tel: +48 695 678 811

e-mail: daniel@2partners.pl

Wojciech Kopeć

tel: +48 695 678 844

e-mail: wojciech@2partners.pl

Marcin Odrzywałek

tel: +48 695 678 234

e-mail: marcin@2partners.pl

Michał Marko

tel: +48 515 355 520

e-mail: michal@2partners.pl

Adam Tondera

tel: +48 517 900 150

e-mail: adam@2partners.pl

Waldemar Wybraniec

tel: +48 506 072 342

e-mail: w.wybraniec@cobicabling.com

Sławomir Pilarski

tel: +48 695 678 800

e-mail: slawomir@2partners.pl

Logistyka

Mariusz Jeż

tel: +48 661 571 994

e-mail: logistyka@2partners.pl

Sylwester Skórka

tel: +48 667 471 684

e-mail: logistyka@2partners.pl

Dział IT

tel: +48 667 471 684
e-mail: it@2partners.pl

Biuro Spółki / Faktury, Rozliczenia

Monika Wojtaszek

tel: +48 663 208 738

e-mail: sekretariat@2partners.pl